a
 
 
dansk forhistorie
   
diasshow - dansk oldtid Sydskandinavien efter den sidste istid
   
link til norske stavkirker Jægerstenalderen
   
  Maglemosekulturen
   
  Ertebøllekulturen
   
  Bondestenalderen
   
  Tragtbægerkulturen 4000-2800 f.kr.
   
  Enkeltgravskulturen 2800-2400 f.kr.
   
  Dolketid 2400-1800 f. Kr.
   
  Bronzealderen 1800 - 500 f.kr.
   
  Jernalderen 500 f.kr - 800 e.kr.
   
  Keltisk Jernalder 500 f. Kr. - 0
   
  Romersk jernalder år 0-400 e. Kr.
   
  Germansk jernalder - 400-800 e.Kr.
   
  Vikingetiden 800-950 e. kr.
   
  Kongerne og vikingesamfundet
   
  Kristendommen kommer til Vikingerne
   
  Gravpladser i vikingetiden
   
  Bygningsanlæg i vikingetiden
   
  Vikingeskibet
   
  Stavkirker
   
  Landsbyen i vikingetiden
   
  Vikingetidens hustyper
   
  Dekorationskunst
   
  Ringborgene
   
  Vikingetidens byer