Skagen

- se billeder

 

Kommer du til Skagen for første gang, kan det være svært at finde ud af, hvad der er hoved og hale i byen. Hvor er centrum? Byen skulle være meget gammel, men hvor er de gamle huse? Hvor er den gamle havn og den traditionelle havnebebyggelse. Det går op for en, at Skagen ikke er eller har været som de fleste danske købstæder.

 

Skagens bystruktur

For at forstå den noget specielle bystruktur, må du derfor ty til historien. Skagen var en relativ stor by i middelalderen og den blev tidligt gjort til købstad. Byen lå strategisk godt for både handel og fiskeri, omgivet, som den stadig er, af Nordsøen og Kattegat. Dertil kommer, at der fra Skagen er den korteste vej til Norge.

Stedet har altid ligget udsat for vind og vejr, og byplanmæssigt har Skagen derfor helt op til moderne tid bestået af enkelthuse spredt i ly mellem klitterne.Her har aldrig været torve og pladser som i de andre danske købstæder.

Omkring år 1600 fortættedes bebyggelsen dog i tre områder, der udviklede sig til Vesterby og Østerby på østkysten og Højen på vestkysten. Alle tre steder havde man siden tidernes morgen trukket fiskejollerne op på land.

Vesterby og Østerby fik præg af en vejbebyggelse, hvor vejene løb parallelt med den buede kyst. Vejene krydsedes af stier, der førte ned til arbejdspladsen dvs. stranden. Fiskerne boede typisk tættere ved vandet, hvorimod bønderne hørte til længere inde i land. Man kan sige, at stranden traditionelt var Skagens torv. Her arbejdede folk med både og net. Det var her, at der skete noget. Hvis man vil forstå det gamle Skagen, må man forestille sig en by, der har orienteret sig ud mod havet.

I slutningen af 1500-tallet begyndte det at gå ned ad bakke for den ellers så succesfulde by. Skagen blev ramt af storme, oversvømmelser og sandflugt. Sandfygningen begravede bl.a. Skagens kirke, Skt. Laurentii, der måtte lukkes. I dag ses kun kirketårnet, som rækker op af sandklitterne bag Vesterby. Sandflugten gjorde det næsten umuligt at drive landbrug.

Det var først i moderne tid dvs. i 1907, at en egentlig havn blev bygget. Som et resultat af bygningen af havnen tid skød Kapelby op midt mellem Vesterby og Østerby. Kapelby er i dag Skagens indkøbsområde med strøg og butikker.

Byplanmæssigt er det moderne Skagen præget af, at fiskerihavnen helt har afskåret den gamle by fra havet.

 

Traditionelle skagenshuse

Mange af tagene i Skagen er ”forskellede,” hvilket betyder, at de er fuget udefra. Hvidkalkningen skulle beskytte fugerne.

Husene har ikke altid været gule og grundmurede. H.C. Andersen beskrev eksempelvis i 1859 en by præget af tjærede træbygninger med stråtag, hvilket i og for sig var logisk for en by så tæt forbundet med havet.

Det er ikke lykkedes mig at finde litteratur om traditionelle hustyper i Skagen og Vendsyssel, men hvis nogen skulle sidde inde med nogle kilder, så ville jeg være rigtigt interesseret. Jeg forestiller mig at hustyperne har været mere beslægtede med de østjyske kattegattyper end med de vestjyske, da der traditonelt sikkert har været en livlig trafik af skibe og masser af kontakt op og ned ad Kattegatkysten.

 

Skagensmalerne

Det skal også nævnes, at Skagen blev et tilflugtssted for en del berømte malere, der var bl.a. var tiltrukket af byens øde beliggenhed og specielle lys. Flere af deres malerier kan ses på Skagensmuseet.